ក្លឹបអ្នកថតរូបកម្ពុជារបស់ Canon

ទាំងនេះគឺជាឪកាសមួយយ៉ាង វិសេសវិសាលសម្រាប់អ្នកដែល ស្រលាញ់ចង់បានរូបភាពល្អការ ផ្លាស់ប្តូរគំនិតគ្នារកបដោយភាព រីករាយជាមួយការពិភាក្សាយ៉ាង សាមញ្ញពីទិដ្ឋភាពនៃការថតរូប។ កម្មវិធី CCPC នឹងមានការជួបជុំ ដោយក្រុមថតរូបទាំងអស់នៅថ្ងៃ ទី៧ធ្នូខាងមុខនេះ។

ថ្នាក់សិក្សាពីការថតរូប CIA

ទទួលបានការបង្ហាត់បង្រៀន ជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនថតឌីជីថល និង ម៉ាស៊ីនថតវីដេអូប្រកបដោយ ប្រសិទ្ធភាព និង ជំនាញ។ រូមទាំងមានការស្វែងយល់ នូវគ្គសិក្សា ថតរូបនិងការផ្តល់ ជូននូវដំណើរ កំសាន្តសម្រាប់អ្នកសិក្សាថតរូប នៅ CIA គ្រប់កំរិតទាំងអស់។

ថ្មីៗពីហ្វេសប៊ុក

សូមចូលទៅកាន់ទំព័រ ហ្វេសប៊ុក យើងខ្ញុំដើម្បីទទួលបានព័ត៌មាន ថ្មីៗពីកម្មវីធីលក់ប្រូម៉ូសិនក្នុងតំលៃ ពិសេស កម្មវិធីសប្បាយៗ តិចនិចថ្មីៗក្នុងការថតរូប ជាមួយនិង ផលិតផលថ្មីៗពោរពេញ ដោយគុ ណភាពឈានមុខគេរបស់ Canon!

ផលិតផលពេញនិយម​